นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1412
Page Views 1908
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางดวงทิพย์ จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชยาภรณ์ หน่อท้าว
ครู

นางสุนีย์ ฝีปากเพราะ
ครู

นางปภัสร์ชญา อัญชัญ
ครู

นางมนัสนันท์ ดอนนันชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปราณี ใจน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกมลรัตน์ ใจปิง
ผู้ดูแลเด็ก