นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1421
Page Views 1917
 
กองช่าง

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นายสาธิต แปงอุด
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอัมรินทร์ สิงห์ธนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวีรวุฒิ สิงห์ธนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา