นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1432
Page Views 1928
 
สำนักปลัด

นางสาวกุลจิรา สิงห์ธนะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปาณิสรา ใจการณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกชกร พุทธรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสิริพงษ์ ฝึปากเพราะ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสุกฤตา นาระทะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนุชญา พรมมินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส.ท.ชัยณรงค์ ไพรสนธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอภิรดี ไชยตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชิตร ซอระสี
พนักงานขับรถยนต์

นายร่วม จันทร์ทะรัตน์
คนงานทั่วไป

นายนพดล อ่ำเกษม
พนักงานจ้างทั่วไป