นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1438
Page Views 1934
 
สมาชิกสภา

นายทินกร ชาติประเสริฐ
ประธานสภา อบต.เปือ

นายสมควร แสงชม
รองประธานสภา อบต.เปือ

นายวิโรจน์ อุดนัน
เลขานุการสภา อบต.เปือ

นางศิริวรรณ สิงห์ธนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายอรุณ สิงห์ธนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายทวน ก๋าทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายทินกร ชาติประเสริฐ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายประสิทธิ์ สุรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายสมควร คำยันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายเกียรติศักดิ์ ยศอาลัย
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นางบุญสม คุ้มไกรสร
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายบุญเทียม หน่อท้าว
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางคำบาง ฝีปากเพราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายเจริญ วันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายพงษ์ประพัฒน์ แพงจีน
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายวัฒนพงษ์ ธนะขว้าง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นางณิชากร งามงอน
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายสมจิตร ใจปิง
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายยืน ใจปิง
ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายดี แปงอุด
ส.อบต.หมู่ที่ 14