นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 04/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2679
Page Views 3564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังอลูมิเนียมกระจกเดิมพร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 ก.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการจ้างขุดดินถมท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ก.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประำกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ซื้อวัสดุวางท่อประปา PVC บ้านน้ำอ้อ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังอลูมิเนียมกระจกเดิมพร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))