นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2018
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1437
Page Views 1933
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณทุ่งก้อ - ทุ่งสลี และบริเวณทุ่งเก้ง - ทุ่งต้นขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมย 61 ( (29 เม.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายทุ่งใหม่ บ้านวังว้า หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมย 61 ( (18 เม.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 26 มีค 61 ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19 มีค 61 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 19 มีค 61 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน 14 มีค 61 ( (14 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายป้องกันไฟป่า ตามโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่า 13 มีค.61 ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้านและก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 กพ 61 ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าฝ้ายทอมือสำหรับการตกแต่งห้องประชุมอบต เปือ 28 กพ 61 ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28 กพ 61 ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 กพ 61 ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กพ 61 ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 27 กพ 61 ( (27 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 27 กพ 61 ( (27 ก.พ. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน พร้อมทำความสะอาดบริเวณงาน ตามโครงการนมัสการรอยพระบาท 20 กพ 61 ( (20 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการนมัสการรอยพระบาทตำบลเปือ 20 กพ 61 ( (20 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และลำเหมืองคสล. จำนวน 1 หมู่บ้าน 20 กพ 61 ( (20 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2561 19 กพ 61 ( (19 ก.พ. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตำบลเปือ 1 กพ 61 ( (01 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เปือ และโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.เปือ 29 มค 61 ( (29 ม.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))